30
okt

Virksomhedsbesøg – Automatisk robotsortering hos Nomi4S

Nyt og enestående robotsorteringsanlæg blev indviet i foråret 2017
Der er tale om et spændende og revolutionerende udviklingsprojekt, hvor robotter finsorterer det genanvendelig og tørre affald fra husholdningerne.

Et af de store samfundsmæssige udfordringer og bæredygtig vækst i fremtiden er omstillingen fra at producere af jomfrueligt råmateriale til økonomibaseret og bæredygtig genanvendelse af store affaldsmængder.

Udviklingsprojektets hovedformål er at udvikle og demonstrere forbedrede tekniske koncepter med tilhørende automatiske teknologier og metoder, der med minimal menneskelig indsats identificerer og effektiviserer udsorteringen af genanvendelige ressourcer i tørre husholdningsfraktioner og storskrald.

Program: 

16:00- Velkomst

16:05 - Projektleder Carsten Zaar Hansen, Nomi4s vil fortælle om, hvordan man i samarbejde med 3 private virksomheder, og med økonomisk støtte fra Miljøstyrelsen og Region Midtjylland, har udviklet og opbygget et robotsorteringsanlæg, som ved anvendelse af avancerede sensorer og robotteknologi forøger renhedsgraden ved automatiseret fjernelse af forurenede elementer og ved identifikation af hver enkelt plasttype m.v.

Herved har man et ensartet råmateriale, som kan genanvendes, og som markedet efterspørger. 

16:30- Peter Bank Nielsen, fra Nordtec-Optomatic, der har været en væsentlig underleverandør på projektet, vil gennemgå de tekniske udfordringer, der har været, og hvilke løsninger man har valgt. 

17:00- Rundvisning og gennemgang af anlægget. 

17:45- Spørgsmål, sandwich og networking

Nomi4s er et fælleskommunalt ressourceselskab med hovedadresse på Hjermvej 19, 7500 Holstebro. Selskabet blev stiftet den 1.1.2014 og ejes af Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner

 

Tilmeld

Dato og tid

Start: 30. oktober 2017 16:00
Slut: 30. oktober 2017 18:00

Tilmeldingsfrist: 27. oktober 2017 12:00

Sted

Hjermvej 19
7500 Holstebro