Temamøde

Temamøde om tilskudspuljer

mandag d. 19. juni 2023
8.15-9.30

Gratis

Tilmeldingsfrist:
fredag d. 16. juni 2023 kl. 12:00

Nupark eller online

Fysisk i Nupark:
Nupark 51, Lokale A,
7500 Holstebro

Online via Teams:
Har du valgt at deltage online, vil du få tilsendt et Teams-link dagen før arrangementet.

Kom og hør hvordan du kan få hjælp til at udvikle din virksomhed

Hvis du vil udvikle og skabe vækst i din virksomhed, har vi i STARTVÆKST Holstebro og Erhvervshus Midtjylland virksomhedsrådgiverne, netværket og nogle gange midlerne til at hjælpe dig. Vores vigtigste opgave er at lytte til din virksomheds behov og udfordringer og hjælpe dig med at finde den optimale vej.

Vi har f.eks. hjulpet ALVAC INDUSTRY A/S med finansiering fra puljerne SMV:Eksport og SMV: Digital.

Kom og hør Søren Jensen CFO hos ALVAC fortælle om, hvordan det har været at søge tilskudspuljer hjem, og hvilke projekter, der er - og skal - realiseres indenfor henholdsvis eksport og digitalisering.

Herefter vil Jesper Juul Sørensen og Peter Pasgaard fortælle om de kommende tilskudsmuligheder:

SMV:Grøn 2.0
Rådgivnings- og/eller investeringstilskud mellem 50.000 kr. og op til 300.000 kr. afhængig af, hvad der er brug for til din virksomhed, så den kan komme videre på den grønne rejse med fokus på cirkulær omstilling/cirkulær økonomi og reduktion af ressourceforbrug og affaldsmængder. Næste ansøgningsrunde vil være i efteråret 2023.

SMV:Grønne Kompetencer
Søg om et tilskud på op til 60.000 kr. til skræddersyet kompetenceudvikling, der kan kickstarte din virksomheds grønne omstilling. Næste ansøgningsrunde vil være i efteråret 2023.

CO2 Puljen
Har du brug for hjælp til at få dokumenteret din virksomheds CO2 aftryk? Eller kender du det allerede og vil gerne have det verificeret af en rådgiver? CO2 Puljen er en tilskudsordning, hvor du kan søge tilskud på mellem 25.000-75.000 kr., svarende til halvdelen af din virksomheds projektbudget. Den anden halvdel skal medfinansieres i timer, kontant eller en kombination heraf. Næste ansøgningsrunde vil være i efteråret 2023.

SMV:Digital
Tilskud til rådgivning om at skabe værdi med data på 100.000 kr. Åbner for ansøgning den 30. august.
Tilskud til rådgivning om robotter på 50.000 kr. Åbner for ansøgning den 2. oktober.
Investerings- og rådgivningsstøtte på op til 250.000 kr. Åbner for ansøgning den 6. november.

SMV:Vækstpilot
Hvis du står med en eller flere udviklingsopgaver og har brug for nye kompetencer i virksomheden, kan du søge en Vækstpilot-ordning. Igennem puljen kan du få 50 % i tilskud til lønomkostninger i op til seks måneder til ansættelse af en vækstpilot. Max. 15.000 kr. pr. måned, dvs. 90.000 kr. for hele perioden. Det vides pt. ikke, hvornår ordningen åbner op igen.

SMV:Eksport
Du kan søge om 50% i tilskud til en rådgiverudgift på max. 300.000 kr., så du kan få hjælp til fx markeds- og segmenteringsanalyser eller salgskanalstrategier. Der åbnes for ansøgninger den 28. august og igen til november.

SMV:Pro
Formålet med denne pulje er at hjælpe en bred gruppe af virksomheder med ledelse, organisation og strategi, inkl. ejerskifte og generationsskifte. Der er tale om et rådgiverforløb, der typisk koster 150.000-200.000 kr., hvor man får 50% retur fra os i tilskud og forløbet varer 6-8 måneder. Der kan søges løbende.
 

Vil du høre mere om, hvordan du kan få hjælp til at udvikle din virksomhed? Så kan du tilmelde dig enten det fysiske temamøde i Nupark eller online her


Tilmeldingsfrist:
16. juni 2023

Tilmeld dig her