Holstebro FinansieringsPas

Holstebro FinansieringsPas er en lokal erhvervsrådgivningsordning for lokale virksomheder med et likviditets- og finansieringsbehov.

Det kan være en udfordring at få banken til at finansiere vækst og eksport. Derfor skal FinansieringsPasset give adgang til en udarbejdelse af et finansieringstjek og en finansieringsplan hos en lokal rådgiver. 

Holstebro FinansieringsPas skal medvirke til at lette adgangen til kapital, likviditet og finansiering, således at lokale virksomheder kan udvikle sig, skabe vækst og eksportere. 

Med FinansieringsPasset får du adgang til at udarbejde et finansieringstjek med op til 10 timers gratis rådgivning udført af en lokal revisor. Du har dermed et stærkt oplæg at tage med i banken, til Vækstfonden, Eksport Kredit Fonden eller anden finansieringskilde. 

Holstebro FinansieringsPas tildeles via STARTVÆKST Holstebro.

Læs mere om FinansieringsPas her