Holstebro ProduktionsForum

Robotter, CNC, Digitalisering, Automatisering, Big Data, 3D printning og forretningsudvikling. Fremtidens produktionsvirksomheder skal forholde sig til mange nye teknologier for fortsat at være konkurrencedygtige. 

Holstebro ProduktionsForum er et åbent netværk. Målet er at få konkret viden om nye teknologier, dele erfaringer omkring indførelsen af nye produktionsmetoder og teknologier, samt få nye kontakter og netværk. 

Industri 4.0 er overskriften for de temaer, vi tager op i Holstebro ProduktionsForum.


Hvem kan være med?

Alle virksomheder med interesse for ny viden og udvikling er velkomne.

Hvad får jeg ud af det?

  • Ny viden og inspiration
  • Netværk – måske nye samarbejder
  • Adgang til viden der kan udvikle din produktion
  • Kontakt til eksperter og forskere, så din virksomhed kan tage det næste skridt


Hvorfor gør vi det?

Med Holstebro ProduktionsForum har Holstebro Kommune skabt en arena for vækst og udvikling - både på et fælles og et individueltvirksomhedsplan.

Se invitationen til workshoppen: Robotter på arbejde fra d. 29. maj 2017 her
Se præsentationen fra workshoppen d. 29. maj 2017 her